Międzynarodowy Dzień Tolerancji w naszej szkole

16-go listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej. Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi:   

 „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

W „Deklaracji Zasad Tolerancji” państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji. Według zapisów tolerancja to:

respektowanie cudzych praw i cudzej własności;

uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;

umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;

docenianie rozmaitości kultur;

otwarcie na cudze myśli i filozofię;

ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;

uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

Pamiętajmy, że tolerancja to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych. Tego dnia warto zastanowić się nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi współżyjemy

Dzień tolerancji można obchodzić poprzez organizacje koncertów, wykładów ,akcji ulicznych ,wystaw a w naszej szkole powstało drzewo tolerancji, które ma na celu przypomnieć całej społeczności szkolnej czym jest tolerancja. W organizację tego dnia czynnie zaangażowała się młodzież klasy 1e, która z tej okazji przygotowała krótką pogadankę wygłoszoną przez szkolny radiowęzeł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udowodnij, że nie jesteś robotem ;) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Do matury pozostało: 18 Dni 4 Godzin 21 Minut 57 Sekund