Rada Rodziców

Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu.

  Radę Rodziców tworzą rodzice, opiekunowie prawni uczniów wszystkich klas liceum wybrani do tej funkcji na okres trwania nauki. W skład Rady Rodziców wchodzą:

  • Przewodniczący,
  • Wiceprzewodniczący,
  • Czterech członków,
  • Sekretarz,
  • Skarbnik,

Trzyosobowa Komisja Rewizyjna w składzie: przewodniczący i dwóch członków.

Rada współdziała z Panią Panią Bożeną Baryłą oraz z Radą Pedagogiczną, instytucjami, organizacjami i osobami powołanymi do realizacji szeroko pojętego procesu nauczania i wychowania młodzieży .

Głównym celem istnienia Rady Rodziców jest stałe wspieranie bieżącej działalności szkoły oraz umożliwienie wszechstronnego rozwoju jej uczniów, czyli naszych dzieci. Współpracujemy przy tym z nauczycielami oraz dyrekcją szkoły, ale również ze sobą nawzajem.

W jaki sposób Rada Rodziców powinna wspierać działalność szkoły?

a) zakupy sprzętu, urządzeń, mebli do szkoły itp.

b) dofinansowanie dodatkowych zajęć (językowe, sportowe, muzyczne, basen itp.)

c) organizacja wydarzeń (wyjazdy integracyjne, festyny, spotkania okolicznościowe itp.)

d) stypendia dla najlepszych / wsparcie finansowe dla potrzebujących uczniów

Dziękuję Państwu za złożone już deklaracje wpłat na działalność Rady Rodziców. Tych z Państwa, którzy jeszcze nie zadeklarowali wpłaty na ten cel, proszę o złożenie stosownego oświadczenia w sekretariacie szkoły. Zapewniam, że wszystkie fundusze, które uzyskujemy w ten sposób, trafiają z powrotem do naszych dzieci.

w imieniu Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu

Przewodniczący Rady Rodziców