Dni wolne

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu z dnia 29 września 2023, dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym będą:

1)  13 października 2023 (piątek)

2)  31 października 2023 (wtorek)

3)  21 grudnia 2023 (czwartek)

4)  22 grudnia 2023 (piątek)

5)  2 maja 2024 (czwartek)

6)  9 maja 2024 (czwartek)

7)  13 maja 2024 (poniedziałek)

8)  14 maja 2024 (wtorek)

9) 15 maja 2024 (środa)

10)  31 maja 2024 (piątek)

Do wakacji pozostało: 27 Dni 8 Godzin 48 Minut 13 Sekund