Konkursy biblioteczne

„ CZYTELNIK ROKU SZKOLNEGO 2021/2022”

Regulamin konkursu

Cele konkursu:

– promocja czytelnictwa,

– utrwalanie nawyku obcowania z książką,

– podnoszenie kultury czytelniczej uczniów,

– zachęcanie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowych.

Zasady konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Czas trwania konkursu – cały rok szkolny 2021/2022.

Ocenie konkursowej podlegają:

– aktywność czytelnicza uczniów, której wyrazem jest liczba wypożyczonych   książek,

– kultura czytelnicza, czyli dbałość czytelnika o wypożyczone książki

oraz kulturalne zachowanie w bibliotece.

Ogłoszenie wyników konkursu -18 czerwca 2022 roku- na stronie szkoły.

Wręczenie nagród książkowych podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego2021/2022.

Trzech najlepszych czytelników otrzyma nagrody książkowe.

Zostań Najlepszym Czytelnikiem w naszej szkole i oprócz niewątpliwej satysfakcji, zdobądź nagrodę!

Konkurs

CZYTELNIK MIESIĄCA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Regulamin konkursu

Cele konkursu:

– promocja czytelnictwa,

– utrwalanie nawyku obcowania z książką,

– podnoszenie kultury czytelniczej uczniów,

– zachęcanie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowych,

– podniesienie poziomu czytelnictwa.

Zasady konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Czas trwania konkursu – cały rok szkolny 2021/2022.

W ocenie konkursowej brane są pod uwagę:

– ilość książek wypożyczonych i przeczytanych w każdym miesiącu (przynajmniej 1 książka spoza kanonu lektur),

– kultura czytelnicza uczniów.

Ogłaszanie wyników konkursu odbywa się na początku każdego następnego miesiąca, na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej szkoły.

Najlepszy czytelnik miesiąca otrzyma pochwałę wychowawcy i cząstkową ocenę bardzo dobrą z języka polskiego.

Zostań Czytelnikiem Miesiąca!


Do wakacji pozostało: -1 Dni 3 Godzin 45 Minut 15 Sekund