Spotkanie z poezją K. K. Baczyńskiego

„Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało wielkie sprawy głupią miłością”

W ostatnim tygodniu października 2021 r. odbyło się spotkanie Klubu Czytających i Dyskutujących Licealistów. O godz. 13.20 do biblioteki przybyli uczniowie należący do Klubu oraz Teamu Czytelniczego. Tematem  spotkania było poznawanie  poezji K. K. Baczyńskiego, ponieważ Sejm RP ustanowił go jednym z patronów Roku 2021. Uczniowie klasy trzeciej, którzy  przygotowywali projekt o poecie, przedstawili jego sylwetkę i podali kilka ciekawostek z życia. Wysłuchaliśmy fragmentów audycji radiowej nagranej dla upamiętnienia 100. rocznicy urodzin artysty, w której wspominali go znani pisarze (Cz. Miłosz, J. Iwaszkiewicz), publicyści a także przyjaciele i rodzina. Następnie licealiści czytali wiersze poety i wypowiadali się na temat trudnej rzeczywistości, w której przyszło mu żyć. Podkreślali, że wojna przerwała arkadyjską młodość poety i zmusiła do tragicznych wyborów i historycznych powinności. Podobały się szczególnie wiersze miłosne. Miłość w czasie II wojny światowej miała śmierć w tle, ale ta śmierć nadała jej najwyższą wartość. Uczniowie dostrzegli, że świat przedstawiony w wierszach rozpina się między arkadią a apokalipsą. Wysłuchaliśmy także dwa utwory poety śpiewane przez Budkę Suflera i Nataszę. Nasze spotkanie zaszczyciła swoją obecnością Pani Dyrektor Bożena Baryła. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.

KCL

Do wakacji pozostało: -1 Dni 3 Godzin 55 Minut 4 Sekund