Ekosfera LO

EKOSFERA LO ZWOLEŃ dofinansowano dzięki  wsparciu Ministerstwa Klimatu  i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 45.000,00 zł

Warsztaty dla rodziców.

Przeprowadzone w dniu 1.02.024 r. warsztaty dla rodziców mające na celu promowanie zachowań ekologicznych we własnym domu rodzinnym.

Warsztaty z form ekologicznych roślin.

Warsztaty dla uczniów kl. Ie z zakresu form ekologicznych roślin. Uczniowie poznawali przykłady gatunków roślin z poszczególnych form ekologicznych, ich wymagania życiowe i przystosowania do środowiska. Efektem pracy uczniów było założenia akwarium florystycznego w sali lekcyjnej.

Warsztaty z mikroskopowania.

Warsztaty dla uczniów klasy Ie oraz 3c pt „ Obserwacje mikroskopowe” podczas, których uczniowie na 4- godzinnych zajęciach dydaktycznych nabywali umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem mikroskopowym zakupionym w ramach projektu „EKOSFERA LO ZWOLEŃ”. Uczniowie obserwowali preparaty martwe, samodzielnie wykonywali preparaty żywe oraz obserwowali gatunki bezkręgowców będące bioindykatorami stopnia zanieczyszczenia wód.

Do wakacji pozostało: -1 Dni 3 Godzin 58 Minut 11 Sekund