Spotkanie z poezją C. K. Norwida

„Ojczyzna jest to w i e l k i – z b i o r o w y – Obowiązek”

26 listopada 2021r. odbyło się w bibliotece szkolnej kolejne spotkanie Klubu Czytających i Dyskutujących Licealistów. Było poświęcone wybitnemu twórcy romantycznemu, poecie, prozaikowi, dramatopisarzowi, rzeźbiarzowi, malarzowi i rysownikowi.

W uznaniu zasług Cypriana Kamila Norwida dla polskiej sztuki i polskiej kultury, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida. Poeta odwoływał się do narodowej i europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem oraz krytykiem różnych przejawów życia społecznego i politycznego. Patriotyzm podnosił do rangi najwyższej wartości.

Podczas spotkania poznałyśmy biografię poety i wiele ciekawostek z jego życia.

Z podziwem słuchałyśmy utworów poety śpiewanych przez Czesława Niemena. Czytałyśmy i recytowały wiersze artysty. Koleżanka z kl. IIB – Gabrysia Toporek zaprezentowała utwór poety, który będzie recytować na konkursie w Warszawie.

Na spotkaniu – poezja C. K. Norwida dla uszlachetnienia duszy a herbatka i ciasteczko na osłodę chwili.

Weronika Zagożdżon kl. IIIAP