Misja i wizja szkoły

MISJA SZKOŁY

– kształtowanie samodzielności intelektualnej uczniów

– twórcze łączenie wiedzy i umiejętności

– przygotowanie do godnego i mądrego życia

 

 WIZJA SZKOŁY

Naszym pragnieniem jest, aby absolwent szkoły był:

– człowiekiem prawym

– posiadającym rzetelna wiedzę

– odpowiedzialnym za siebie i innych

– kreatywnym

– potrafiącym funkcjonować w szybko zmieniającej się rzeczywistości

 

WARTOŚCI

– godność, uczciwość

– wolność

– odpowiedzialność

– samodzielność

– wrażliwość

– patriotyzm

 

 

Do wakacji pozostało: -1 Dni 5 Godzin 13 Minut 36 Sekund