Plan pracy

PLAN PRACY WOLONTARIATU SZKOLNEGO

 • Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
 • Kształtowanie postaw prospołecznych
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia
 • Inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności
 • Wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
 • Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi
 • Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń
 • Rozwijanie zainteresowań
 • Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej

OBSZARY DZIAŁANIA

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

ŚRODOWISKO SZKOLNE

 1. Organizowanie zbiórek charytatywnych
 2. Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych
 3. Przeprowadzanie okolicznościowych akcji plakatowych

ŚRODOWISKO POZASZKOLNE

 1. Udział w Ogólnopolskiej Akcji „Szlachetna Paczka”
 2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 3. Organizacja zbiórek charytatywnych
 4. Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne
 5. Utrzymywanie przyjaznych kontaktów z emerytami, rencistami, bezdomnymi, Domem Pomocy Społecznej w Gródku, kościołem
 6. Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Zwoleniu, schroniskiem dla zwierząt w Puławach i Pionkach
Do matury pozostało: 18 Dni 4 Godzin 17 Minut 55 Sekund