„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

„Wszystko, co we mnie dobre, zawdzięczam książce” Maksym Gorki

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

We wrześniu 2021 roku Pani dyrektor szkoły złożyła wniosek do organu prowadzącego o udzielenie  wsparcia finansowego (w ramach NPRCz) na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych poświęconych historii Polski XX wieku, książek ukazujących wartość rodziny i życia człowieka oraz lektur szkolnych. Wniosek obejmował także zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej.

Nasze Liceum otrzymało dotację w wysokości 15 tys. zł i przystąpiło do realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2022”

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w programie biblioteka szkolna podjęła działania mające na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród młodzieży a także zakup nowości wydawniczych, w tym książek historycznych (historia Polski XX w.), książek ukazujących wartość rodziny  i brakujących lektur do klas I-IV liceum. W planowanych zakupach książek uwzględnione zostaną potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

Pierwszym zadaniem, które postawiliśmy sobie, przystępując do programu, było zbadanie preferencji czytelniczych uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Stwierdziliśmy, że bardzo ważne jest rozpropagowanie akcji wśród całej społeczności szkolnej i uświadomienie wszystkim, że pojawia się przed nimi szansa decydowania o zasobach księgozbioru biblioteki. W tym celu została nawiązana współpraca z Samorządem Uczniowskim, który został poinformowany o przedsięwzięciu i zobowiązany do przekazania informacji uczniom swoich klas. Ponadto Team Czytelniczy (klasowi łącznicy z biblioteką szkolną) przeprowadzi ankietę: „Zaproponuj książki do biblioteki” i opracuje wyniki w każdej klasie. Równolegle nauczyciel bibliotekarz zbierze informacje na temat preferencji czytelniczych korzystających z biblioteki (pogadanki na lekcjach wychowawczych, rozmowy indywidualne, informacje przekazywane drogą elektroniczną – z wykorzystaniem dziennika elektronicznego).

Do wakacji pozostało: -1 Dni 5 Godzin 34 Minut 0 Sekund