KONKURS WIEDZY O PATRONCE ROKU DLA KL. I-IV

            „Życie i twórczość Marii Konopnickiej”

KONKURS WIEDZY O PATRONCE ROKU DLA KL. I-IV

REGULAMIN KONKURSU:

1. ORGANIZATOR:

Marta Pawlik– nauczyciel – bibliotekarz

2. CELE KONKURSU:

• przybliżenie sylwetki patronki roku 2022– Marii Konopnickiej

• popularyzacja utworów poetki

• sprawdzenie stopnia znajomości życia i twórczości M. Konopnickiej

3. FORMA I CZAS TRWANIA:

• konkurs przeprowadzony będzie w formie testu sprawdzającego

4. TEMATYKA:

  • życie i twórczość Marii Konopnickiej;
  • znajomość najpopularniejszych utworów M. Konopnickiej: „Nasza Szkapa”, „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, „Dym”, „Rota”, „Mendel Gdański”;

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:

• w konkursie mogą brać udział przedstawiciele  klas I – IV LO

6. TERMIN KONKURSU

• ogłoszenie konkursu –10 października 2022r.

• przeprowadzenie konkursu – 25 października 2022r. w sali nr 8

7. KOMISJA KONKURSOWA:

1. Marta Pawlik

2. Marta Balcerowska

8. NAGRODY:

Na zwycięzców czekają dyplomy oraz celujące oceny cząstkowe z języka polskiego lub rosyjskiego;).