Team czytelniczy

TEAM CZYTELNICZY

w naszym Liceum w roku szkolnym 2021/2022

KLASOWI ŁĄCZNICY Z BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ

Klasa IA – Bartosz Sowa

Klasa IB – Miłosz Nowakowski

Klasa IC – Agata Kowalczyk

Klasa IIA – Natalia Kawecka

Klasa IIB – Oliwia Makuch

Klasa IIC – Aleksandra Molenda

Klasa IIIA – Martyna Kopcińska

Klasa IIIB – Julia Wulczyńska, Weronika Kowalska

Klasa IIIC – Julia Gołda

Klasa IIIAg – Wiktoria Matyga

Klasa IIIBg – Wiktoria Stefańska

Klasa III Cg – Zuzanna Widerska

Obowiązki klasowego łącznika z biblioteką szkolną

 1. Zachęcanie uczniów do korzystania z usług biblioteki.
 2. Przypominanie koleżankom i kolegom o terminowym zwrocie książek i innych materiałów bibliotecznych.
 3. Wypożyczenie na lekcję pozycji z księgozbioru podręcznego oraz innych materiałów bibliotecznych.
 4. Informowanie o nowościach bibliotecznych.
 5. Udział w akcjach organizowanych przez bibliotekę szkolną.
 6. Informowanie klasy o imprezach czytelniczych, konkursach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez bibliotekę szkolną.
 7. Prowadzenie statystyki czytelnictwa klasy.
 8. Referowanie spraw czytelnictwa na godzinach wychowawczych.
 9. Przekazywanie propozycji uczniów nauczycielowi bibliotekarzowi.
 10. Pośredniczenie pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem, wychowawcą i uczniami we wszystkich sprawach związanych z biblioteką.
 11. Uzyskiwanie informacji o korzystaniu z innych bibliotek.
 12. Pomoc bibliotekom z naszego terenu w egzekwowaniu zwrotów przetrzymywanych książek przez uczniów naszego Liceum.
Do wakacji pozostało: -1 Dni 4 Godzin 9 Minut 2 Sekund