Rachunek bankowy

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców: 74 9157 0002 0000 0000 0101 0001