Spotkanie z poezją T. Różewicza

Celem spotkania KCiDL, które odbyło się 16. 12. 2021r. w bibliotece szkolnej, było upowszechnienie wiedzy o biografii, twórczości i znaczeniu spuścizny artystycznej Tadeusza Różewicza, jednego z Patronów Roku 2021, dla dziedzictwa kultury narodowej.

W ramach spotkania wykonałyśmy następujące zadania:

– przygotowałyśmy gazetkę tematyczną i wystawkę: „T. Różewicz – Patron 2021 roku”;

– czytałyśmy wybrane fragmenty poezji i prozy Tadeusza Różewicza;

– przedstawiłyśmy fragmenty filmów i wywiadów dostępnych w zasobach Internetu, m.in.: „Debiuty poetyckie” Tadeusza Różewicza, „Obrazy Tadeusza Różewicza” – prof. dr hab. Andrzej Skrendo, „Wspominamy Tadeusza Różewicza”;

– przedstawiłyśmy wcześniej przygotowaną prezentację multimedialną dotyczącą życia i twórczości poety.

Spotkanie upłynęło w twórczej i miłej atmosferze.

                                                                                                     J. Gregorczyk IIIC

Do matury pozostało: 18 Dni 5 Godzin 34 Minut 37 Sekund