Patron szkoły

PATRON SZKOŁY

Jan Kochanowski to jeden z najwybitniejszych poetów polskich oraz europejskich. Urodził się w 1530 roku w Sycynie, zmarł nagle 22 VIII 1584r. w Lublinie, a pochowany został w Zwoleniu. Pochodził z rodziny szlacheckiej, jego dwaj bracia Mikołaj i Andrzej również zapisali się w dziejach literatury polskiej. Naukę i studia odbywał w Krakowie, Królewcu i Padwie. Zdobył gruntowne humanistyczne wykształcenie i rozpoczął twórczość literacką w języku łacińskim. W 1559r.po piętnastoletnim okresie studiów i podróży opuścił Padwę, i przez Francję oraz Niemcy na stałe  wrócił do Polski. Od tej pory tworzył niemal wyłącznie po polsku i stopniowo zyskiwał sławę największego rodzimego poety.

Po powrocie do ojczyzny przez wiele lat służył na dworach, m.in. podkanclerzego Piotra Myszkowskiego, utrzymywał także ścisłe związki z dworem podkanclerzego i biskupa Filipa Padniewskiego, rodziną Firlejów i Janem Zamojskim. Był jednym z sekretarzy królewskich Zygmunta Augusta na dworze w Krakowie. W tym okresie napisał wiele utworów okolicznościowych, a także liczne fraszki i pieśni. Od 1570r. poeta stopniowo rezygnował ze swoich funkcji dworskich. Po śmierci Zygmunta Augusta i zdradzie elekcyjnej króla Polski Henryka Walezego, Jan Kochanowski około 1574 roku na zawsze pożegnał życie dworskie iosiadł w Czarnolesie.

Po zrezygnowaniu z funkcji proboszcza wybrał życie ziemiańskie i rodzinne, żeniąc się w karnawale 1575 roku z Dorotą Podlodowską(córką wybitnego posła i mówcy sejmowego z czasów Zygmuntowskich) i oddał się swojej twórczości. Małżeństwo było bardzo szczęśliwe, mieli liczne potomstwo, same córki, już po śmierci poety urodził się syn – pogrobowiec. Kochanowski okazał się zamiłowanym gospodarzem wiejskim i piewcą czarnoleskiej przyrody.

W ostatnich latach życia aktywność poety znacznie ograniczyły: zły stan zdrowia spowodowany śmiercią dwu córek, braci oraz zabójstwo w Turcji szwagra Jakuba Podlodowskiego. Zachwiał się pod tym ciosem cały jego pogląd na świat, zachwiała się jego wiara. Wrócił jednak do równowagi, znalazł ukojenie w myśli o Bogu. W sierpniu 1584 roku Kochanowski wyjechał do Lublina, by przed królem interweniować w sprawie zabójstwa szwagra i domagać się sprawiedliwości. Tam  zmarł nagle, prawdopodobnie na atak serca.

Jan Kochanowski wzniósł rodzimą lirykę na europejski poziom, m. in. wprowadzając do niej i twórczo przetwarzając tematy, gatunki i wzory rytmiczne poezji antycznej. Główne jego dzieła: „Pieśni”, „Fraszki”, „Pieśń o Potopie”, poemat dydaktyczny „Szachy”, powieść biblijna „Zuzanna”,zbiór poetyckich tłumaczeń biblijnej Księgi psalmów – „Psałterz Dawidów”, „Odprawa posłów greckich”- pierwsza polska tragedia pisana na wzór dramatów antycznych, „Treny” – poemat bólu rodzicielskiego po śmiercicórki Urszuli.Kochanowski dokonał w swej twórczości czegoś nowego. Jak nikt przed nim – wypowiedział uczucia ojca, rzadko wyrażane w poezji.

Wyboru patrona dokonano w 1975 roku. Kochanowski z naszą małą ziemią  ojczystą związany jest zarówno miejscem urodzenia(Sycyna) jak i wieloletniego zamieszkania (Czarnolas).  To zaszczytne imię jest zobowiązaniem dla całej społeczności szkolnej. Realizując je, nauczyciele liceum kładą szczególny nacisk na wychowanie młodzieży zgodnie z humanistycznymi  ideałami zawartymi w twórczości tego wielkiego poety naszej Zwoleńskiej Ziemi.

Do wakacji pozostało: 27 Dni 8 Godzin 42 Minut 51 Sekund