W dniu 24 września 2019 r. wszyscy uczniowie klas pierwszych naszego liceum udali się do kina „Świt” w Zwoleniu na projekcję nowego filmu w reżyserii Michała Rosy „Piłsudski”. Film przybliżył nam postać Marszałka i mało znane dotychczas szczegóły jego życia. Z zainteresowaniem mogliśmy przez blisko dwie godziny oglądać losy głównego wskrzesiciela Niepodległej Polski. Zaprezentowane zostały fakty z jego życia od czasów pobytu w rosyjskim szpitalu psychiatrycznym, gdzie symulował chorobę przez walki frakcyjne w rodzimej PPS po utworzenie legionów i wkroczenie na Kieleccyznę, a w końcu objęcie funkcji Naczelnika Państwa. Uzupełnieniem filmu – jak się spodziewamy – będzie kolejny dotyczący stworzonych przez Marszałka legionów.
Bogdan Bernat