22 marca 2019 roku uczniowie klas 1c, 2c, 3c (oraz jeden uczeń z Niepublicznego Gimnazjum przy LO) uczestniczyli w ‚Drzwiach Otwartych’  Wydziału Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Mieli okazję poznać ofertę edukacyjną uczelni, zobaczyć laboratoria, wziąć udział w wykładach o tematyce chemicznej, takich jak metale i ich stopy czy też fraktale. Ponadto mogli zobaczyć wiele ciekawych doświadczeń (nie zawsze bezpiecznych, nie powtarzajcie w domu ;)), a ochotnicy sami przeprowadzali niektóre z nich. Spędzony tam czas pozwolił dokładniej poznać realia studiów i skutecznie zachęcił do tej uczelni.