Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu realizując zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego apeluje aby wizyty interesantów w siedzibie szkoły dotyczyły jedynie pilnych spraw.

 Zachęcamy do kontaktu e-mailowego

sekretariat@liceum-zwolen.pl   lub telefonicznie    48 676 22 80