Spotkanie z poezją

„ Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków

i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. (…)”

                                                                                                           Św. Jan Paweł II

W dniu 9 grudnia 2019r. uczniowie klasy IC liceum uczestniczyli w spotkaniu autorskim, którego gościem specjalnym była poetka naszej ziemi – Pani Irena Błażewska. Przekazała   nam wiele ciekawych informacji ze swojego życia. Poznaliśmy Jej bogaty dorobek artystyczny. Mogliśmy czytać i recytować wiersze, a także  dzielić się swoimi wrażeniami

na ich temat. Dowiedzieliśmy się, że Pani Irena Błażewska czerpie natchnienie z piękna przyrody. Jest też wielbicielką twórczości Jana Kochanowskiego i Mistrzowi z Czarnolasu  poświęciła wiele swoich utworów. Przypomniała nam też niektóre zdarzenia z życia poety. Mogliśmy obejrzeć i przeczytać fragmenty kronik, które prowadzi Pani Irena Błażewska.

W czasie spotkania zachęcała nas do poznawania poezji, która może być źródłem wytchnienia, przystankiem w podróży, ochłodą w gorący czas i przyjacielem na długie zimowe wieczory. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Na koniec serdecznie podziękowaliśmy artystce i życzyliśmy wielu sukcesów literackich.

Organizatorami spotkania byli: pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Zwoleniu i Biblioteki Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu.

Patrycja Zięba kl. IC