Jak co roku dokonaliśmy wstępnej analizy wyników matur Uczniów naszego liceum  w porównaniu z wynikami maturzystów w kraju, w tym absolwentów liceów.

 1. Z analizy wynika, że nasi Licealiści uzyskali wspaniałe wyniki:
 • wszyscy uczniowie klas III ukończyli naszą szkołę i przystąpili do matury,
 • wyniki maturzystów, jeśli chodzi o zdawalność, są zdecydowanie wyższe niż w kraju i na Mazowszu (w naszym liceum zdało 97%, w kraju – 80,5%, na Mazowszu – 83%),
 • uczniowie liceum uzyskali bardzo wysoki wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym – 72,36%, zajmując czołowe miejsce w pierwszej dziesiątce szkół (na 682 szkoły ponadgimnazjalne) na Mazowszu, tym samym wyprzedzając wszystkie szkoły z dawnego województwa radomskiego,
 • uczniowie z matematyki na poziomie rozszerzonym uzyskali wynik – 76,11, zajmując pierwsze miejsce w dawnym województwie radomskim,
 • 90 punktów procentowych i więcej uzyskali uczniowie z 97 egzaminów pisemnych,
 • jest grupa uczniów, którzy ze wszystkich egzaminów na poziomie rozszerzonym uzyskali wyniki powyżej 90 punktów procentowych (rekordzista – średnia z trzech przedmiotów wynosi 97 %),
 • na uwagę zasługuje fakt, że wyniki wyższe niż w kraju (licea)poziom rozszerzony – uzyskali uczniowie naszego liceum z 8 przedmiotów (na 9 zdawanych):
 • matematyka (LO Zwoleń) – 76% (w kraju 39%; w liceach 50%)
 • geografia (LO Zwoleń) – 52% (w kraju 29%; w liceach 35%
 • historia (LO Zwoleń) – 47% (w kraju 37% w liceach 40%)
 • chemia (LO Zwoleń) – 46% (w kraju 40%; w liceach 42%)
 • biologia (LO Zwoleń) – 38% (w kraju 33% ; w liceach 37%)
 • fizyka (LO Zwoleń) – 53% (w kraju 42%; w liceach 50%)
 • język angielski(LO Zwoleń) – 64% (w kraju 56%;w liceach62%)
 • język polski (LO Zwoleń) – 59% (w kraju 55%; w liceach 58%),

 

 • wyniki na poziomie podstawowym są wyższe z 3 przedmiotów (język polski, matematyka, język niemiecki) lub porównywalne – język angielski:
 1. polski (LO Zwoleń) – 72% (w kraju 52%;  w liceach 55%)
 • matematyka(LO Zwoleń) – 72%(w kraju 58%; w liceach 64%)
 1. niemiecki (LO Zwoleń) – 78% (w kraju 61%; w liceach 69%)
 2. angielski (LO Zwoleń) – 78% (w kraju 72%; w liceach78%),

 

 • 16 uczniów na poziomie podstawowym uzyskało 100%: 10 osób – język angielski i 6 osób – matematyka.
 1. W zestawieniach CKE i OKE Warszawa nie uwzględnia się odsetka abiturientów szkół, którzy nie przystąpili do matury a ukończyli szkołę (jeśli najsłabsi uczniowie nie przystępują do matury to nie zaniżają średnich matur swojej szkoły). W naszym liceum wszyscy uczniowie ukończyli szkołę i przystąpili do matury.
 2. Warto zaznaczyć, że 14 uczniów z 56 zdających język angielski na poziomie rozszerzonym realizowało ten przedmiot tylko na poziomie podstawowym, a wynik szkoły i tak jest wyższy o 2 punkty procentowe od średniego wyniku w liceach w kraju.

Podsumowując, należy stwierdzić, że wyniki tegorocznych Absolwentów naszego Liceum są bardzo wysokie.

 

Gratuluję Maturzystom,  Rodzicom i Nauczycielom wysokich wyników. Życzę Absolwentom sukcesów w dorosłym życiu, odwagi w podejmowaniu mądrych decyzji oraz konsekwencji w urzeczywistnianiu ambitnych planów życiowych. Per aspera ad astra.

 

 Bożena Baryła