W roku szkolnym 2018/2019 Uczniowie naszego Liceum po raz kolejny uzyskali bardzo wysokie wyniki  nauczania. Średnia ocen z przedmiotów nauczania wynosi – 4,20,   zaś z zachowania – 5,1.

I tak:

I miejsce   klasa Ic –  średnia 4,69 (średnia z przedmiotów) i 5,48 (zachowanie)

II miejsce klasa Ia – 4,6 (średnia z przedmiotów) i 5,0 (zachowanie)

III miejsce klasa IIc- 4,35 (średnia z przedmiotów) i 5,28 (zachowanie)

IV miejsce klasa IIIc- 4,16 (średnia z przedmiotów) i 5,38 (zachowanie)

V miejsce klasa IIIa- 4,15 (średnia z przedmiotów) i 5,25 (zachowanie)

VI miejsce klasa IIa – 4,02 (średnia z przedmiotów) i 4,94 (zachowanie).

 

Ponadto:

  • 70 osób otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, czyli 25% uczniów naszej szkoły,
  • 108 osób uzyskało średnią z przedmiotów nauczania 4,5 i wyżej, czyli 39% uczniów,
  • 11 uczniów otrzymało nagrodę książkowe za 100% frekwencję,
  • 23 osoby otrzymały nagrody książkowe za wysokie osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych,
  • 24 osoby otrzymały nagrody książkowe za działalność na rzecz drugiego człowieka i reprezentowanie szkoły w środowisku.

 

Gratulujemy!