Zdarza się, że absolwenci zwoleńskiego liceum piszą książki. Pani Mariola Błasińska  (w liceum Mariola Kaca), absolwentka historii, napisała książkę o cudzie. Miał on miejsce 3 lipca 1949 r. w Lublinie. Wówczas to wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej w lubelskiej katedrze zapłakał. Władze komunistyczne jak tylko mogły, starały się utrudnić pielgrzymom dotarcie do obrazu. W końcu zaczęły szykanować wiernych, a nawet aresztować tych, którzy doznali uzdrowienia. Co się stało potem?  Zapraszamy do lektury książki pani Marioli Błasińskiej, Cud. W 1949 r. Lublin stał się Częstochową. Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2019.
Pani Mariola prezentowała swą publikację w lubelskim Trybunale Koronnym 2.07.2019 r. Książka podzielona została na dwie części:aspekt historyczny i religijny cudu. Patronat nad dziełem objęli: Instytut Pamięci Narodowej, Prezydent Miasta Lublin, Arcybiskup Lubelski, TVP 3 Lublin, „W Sieci Historii” oraz Katolicka Agencja Informacyjna. Na prezentację przybyli liczni goście, a wśród nich dwaj nasi nauczyciele panowie Bogdan Bernat /historia/ i Jacek Adamiec /jęz.angielski/.
Prezentacja książki była również okazją do spotkania z rodziną pani Marioli, w tym siostrą Marią – również absolwentką naszego liceum i także historykiem.
Bogdan Bernat