Organizatorzy

Zespół nauczycieli języka polskiego Niepublicznego Gimnazjum i Liceum  Ogólnokształcącego w Zwoleniu we współpracy z biblioteką szkolną.

Uczestnicy

Uczniowie Gimnazjum i Liceum – osoby indywidualne lub 2-osobowe zespoły.

Warunki uczestnictwa

1. Na konkurs należy dostarczyć pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość o maksymalnej objętości 4 stron w formacie a4.

2. Komiks musi zawierać nawiązania do wybranego tekstu (np. do jednej ze scen, bohatera).

3. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia.

4. Każda praca powinna być opisana ( imię i nazwisko ucznia, klasa, tytuł i autor tekstu literackiego).

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac (np. wystawa pokonkursowa).

 

Harmonogram

1. Prace należy przekazywać  nauczycielom języka polskiego do 31.03. 2017.

2. Wyniki zostaną ogłoszone w kwietniu 2017 roku, wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.