Drodzy Uczniowie

Żegnamy dzisiaj nietypowy rok szkolny. Nauczanie na odległość, brak bezpośredniego kontaktu z koleżankami i kolegami, nauczycielami, wychowawcą klasy to była niecodzienna i trudna rzeczywistość ostatnich miesięcy, która nas zaskoczyła i zmusiła do zupełnie innego funkcjonowania niż o tej pory…., ale przecież wiemy, że wszystko, czego się nauczyliśmy, nie zatraci sensu, jeśli będziemy umieli znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. Dlatego myślę, że umiejętności i kompetencje wypracowane podczas nauki zdalnej pozostaną z nami na dłużej i z powodzeniem będą mogły być wykorzystywane w zwyczajnej rzeczywistości.
Ten rok szkolny był dla większości z Was czasem wytężonej pracy i nauki. Były chwile radości i smutku, zwycięstwa i porażki. Odkryta wiedza i umiejętności wzbudzały zapewne wasze zdziwienie i zachwyt, bo przecież jakże piękne jest odnajdywanie prawdy i mądrości w różnych dziedzinach naszego życia.
Teraz świętujemy moment podsumowania 10-miesięcznej pracy. Gratuluję Wam wyników w nauce ( są one wysokie, a nawet bardzo wysokie), zwycięstw w konkursach, otwarcia na potrzeby drugiego człowieka i wzajemnej pomocy koleżeńskiej.
Moi drodzy, w tym momencie pragnę również podziękować Nauczycielom, którzy odkrywali Wasze talenty, motywowali do działania, zachęcali do wytężonej pracy, abyście byli coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie przyniósł nieoczekiwanie współczesny świat. Dziękuję pozostałym Pracownikom szkoły za wspieranie pracy na rzecz edukacji i wychowania. Dziękuję również Waszym Rodzicom i Opiekunom, bo to Oni każdego dnia stanowili dla Was pierwsze wsparcie na szkolnej drodze do wiedzy.
Czego życzyć w takim dniu? Życzę, aby wakacje były czasem dobrego i bezpiecznego odpoczynku, nabierana siły do dalszej pracy i nauki, do odkrywania tajemnic, których wciąż jest tak wiele do odkrycia. Życzę, byśmy mogli we wrześniu spokojnie wrócić do szkoły, spotkać się ,,tak naprawdę”, bo wszyscy wiemy, że nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu i bycia razem, wspólnych rozmów, żartów, typowych lekcji, tej niepowtarzalnej atmosfery, którą stwarzacie w murach naszego Liceum.

Jeszcze raz spokojnych i bezpiecznych wakacji.

Bożena Baryła,
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kochanowskiego
w Zwoleniu