ROK DLA NIEPODLEGŁEJ

 Regulamin konkursu literackiego na wiersz o pięknie ziemi ojczystej

„Nauczmy się na pamięć tego kraju"

 

ROK DLA NIEPODLEGŁEJ

Regulamin konkursu literackiego na esej lub opowiadanie

 o ziemi ojczystej

„Moja Ojczyzna"