Nauczyciele

Dyrekcja

 • mgr Bożena Baryła – dyrektor

Grono

Język polski

 • mgr Bożena Baryła
 • mgr Małgorzata Wróbel
 • mgr Katarzyna Dypa

Język angielski

 • mgr Katarzyna Nowak
 • mgr Joanna Linowska
 • mgr Magdalena Maciejczyk
 • mgr Jacek Adamiec 

Język rosyjski

 • mgr Magdalena Maciejczyk

Język niemiecki

 • mgr Loretta Kutkowska

Matematyka

 • dr Leszek Pęksyk
 • mgr Cezariusz Lewikowski
 • mgr Anna Gałązkiewicz

Biologia

 • mgr Barbara Mazur

Fizyka

 • mgr Anna Gałązkiewicz

Geografia

 • mgr Renata Kowalska

Chemia

 • mgr Elżbieta Pęksyk

Historia

 • mgr Bogdan Bernat

Historia i społeczeństwo

 • mgr Bogdan Bernat

Informatyka

 • mgr Tomasz Pluta

Katecheza

 • ks. Piotr Popiel
 • mgr Maria Rusinowska

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Piotr Grużewski

Podstawy przedsiębiorczość

 • mgr Izabela Skrzypek-Markiewicz
 • mgr Marcin Orłowski

Wiedza o kulturze

 • mgr Katarzyna Dypa

Wiedza o społeczeństwie

 • mgr Bogdan Bernat

Wychowanie fizyczne

 • mgr Alicja Szewczyk
 • mgr Stanisław Kwaśnik
 • mgr Tomasz Pluta

Nauczyciel – bibliotekarz

 • mgr Alina Leśniewska

Pedagog

 • mgr Elżbieta Pęksyk
Do ferii zimowych pozostało: 45 Days 21 Hours 36 Minutes 20 Seconds