Dni wolne

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu z dnia  30 września 2021 dniami wolnymi w bieżącym roku szkolnym będą:

15 października

2 listopada

22 grudnia

13 kwietnia

2, 4, 5, 6, maja

17 czerwca

 

Do świąt pozostało: 57 Dni 3 Godzin 19 Minut 50 Sekund