Dni wolne

ZARZĄDZENIE NR 12/2018

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu

z dnia 11.09.2018 r.

 

w sprawie :  dni wolnych od zajęć dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym

                       im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu 

§ 1

Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 pkt. 1 i 2  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, ustalam dni:

1)    15 października 2018 roku (poniedziałek),

2)    16 października 2018 roku (wtorek),

3)    31 października 2018 roku (środa)

4)      2 listopada 2018 roku (piątek),

5)    21 grudnia 2018 roku (piątek),

6)      2 maja 2019 roku ( czwartek),

7)      6 maja 2019 roku (poniedziałek),

8)      7 maja 2019 roku (wtorek),

9)      8 maja 2019 roku (środa),

10)    21 maja 2019 roku (wtorek)

jako dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 2

W dni o których mowa w § 1 szkoła na wniosek uczniów lub rodziców organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

X
Do Nowego Roku pozostało: 106 Days 8 Hours 29 Minutes 52 Seconds