Jak co roku po przekazaniu przez OKE w Warszawie wyników matur dokonujemy ich szczegółowej analizy. Jednym z elementów, na którym koncentrujemy uwagę są średnie wyniki uzyskane przez absolwentów naszej szkoły oraz absolwentów liceów ogólnokształcących...

Zobacz więcej