Konkurs promujący Tydzień Bibliotek 2022

W związku z majowym świętem książki Klub Czytających i Dyskutujących Licealistów ogłasza Konkurs promujący Tydzień Bibliotek 2022.
                                                

REGULAMIN
I. Organizator Konkursu
Konkurs organizuje KCiDL

II. Adresaci Konkursu
Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas 1-3 liceum
III. Nagrody
Nagrody książkowe za zdobycie I, II, III miejsca  w każdej kategorii
IV. Czas trwania Konkursu
Konkurs trwa do 31 maja 2022.
V. Zasady Konkursu
Uczestnicy wybierają jedną z dwóch kategorii:
1. Nagranie przeznaczone do umieszczenia na serwisie Tik Tok, którego tematem przewodnim będzie promocja Książki, Biblioteki, Czytelnictwa

Nagranie może mieć długość od 30 do 60 sekund. Dłuższe prace nie będą uwzględniane w konkursie. Nagranie powinno być twórcze, a jego inspirację stanowić hasło: „Biblioteka – świat w jednym miejscu”.

2. Animacja komputerowa (czas trwania: 3 minuty) zainspirowana Książką, Biblioteką, Czytelnictwem. Dłuższe prace nie będą uwzględniane w konkursie. Animacja w sposób twórczy i swobodny powinna rozwijać hasło: „Biblioteka – świat w jednym miejscu”.

VI. Pozostałe informacje:
1. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii konkursowej.

2. Prace powinny być oryginalne i samodzielne.
3. Wszystkie prace prosimy przesłać w wersji elektronicznej. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa wybranej kategorii. Prace niespełniające warunków technicznych nie będą uwzględniane w konkursie.
4. W konkursie będą oceniane wyłącznie prace nigdzie dotąd niepublikowane i niewyróżnione w innych konkursach.
5. Uczestnik konkursu zgadza się na wykorzystanie przez Organizatora nadesłanej pracy do celów promocyjnych i innych zgodnych z działalnością Organizatora.
6. Prace przysłane na konkurs nie będą zwracane autorom.
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na uczestnikach konkursu.
8. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 10 czerwca 2022 r. i dokona tego Komisja powołana przez Organizatora.

9. Nagrody zostaną wręczone w dzień zakończenia roku szkolnego.
Wszystkie prace (we wszystkich kategoriach) należy przesłać na adres: marta.balcerowska@lozwolen.pl do dnia: 31 maja 2022 r.
Pytania prosimy kierować do Organizatora.

Do końca wakacji pozostało: 23 Dni 20 Godzin 27 Minut 51 Sekund