NAUCZANIE ZDALNE / HYBRYDOWE

Informacja dla uczniów i ich rodziców o kształceniu na odległość w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego  w Zwoleniu, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa  w sieci:

/obowiązuje od 25 października 2021 roku/

ZASADY NAUCZANIA ZDALNEGO

 

Do końca wakacji pozostało: 23 Dni 20 Godzin 29 Minut 5 Sekund