NAUCZANIE ZDALNE / HYBRYDOWE

Informacja dla uczniów i ich rodziców o kształceniu na odległość w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego  w Zwoleniu, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa  w sieci:

/obowiązuje od 9 listopada 2020 roku/

ZASADY NAUCZANIA ZDALNEGO

 

Do matury pozostało: 102 Days 19 Hours 29 Minutes 33 Seconds