LO dla dorosłych

ZASADY REKRUTACJI

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNYCH W ZWOLENIU

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 • Do szkoły mogą być przyjęci absolwenci 8-letnich szkół podstawowych lub gimnazjów, którzy ukończyli 18 lat lub kończą 18 lat w roku 2017.
 • Maksymalna liczba miejsc w klasie 30.
 • O przyjęciu decydować będzie kolejność składania podań.

 

DOKUMENTY

WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU DO KLAS PIERWSZYCH

 1. Podaniu (druk podania do odbioru w sekretariacie szkoły).
 2. Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie: nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania).
 3. Świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.

TERMINARZ REKRUTACJI

 1. 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek)godz. 1000 – 29 czerwca 2017 r. (czwartek) godz. 1600 przyjmowanie dokumentów.
 2. 17 lipca 2017 r. (poniedziałek) godz. 1000 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
 3. 25 lipca 2017 r. (wtorek) podanie przez SKR list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły w Zwoleniu ul. Żeromskiego 34, (I piętro). Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1600

Informacji telefonicznej udzielamy pod numerem (048) 676 22 80

ZAPRASZAMY!

UWAGA!

ABSOLWENCI GIMNAZJÓW

oraz

8-letnich szkół podstawowych

Informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018

planujemy uruchomienie

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

w Zwoleniu

 1. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów).
 2. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
 3. W każdym semestrze odbywać się będzie 10 dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych.
 4. Zajęcia ze słuchaczami będą prowadzić nauczyciele uczący w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu.
 5. Absolwenci szkoły mogą przystąpić do egzaminu maturalnego na warunkach MEN oraz CKE.
 6. Nauka jest bezpłatna, nie pobiera się również wpisowego.
X
Do matury pozostało: 71 Days 23 Hours 6 Minutes 27 Seconds