Samorząd

Samorząd szkolny 2013/2014:

Przewodniczący – Krystian Soczyński

Zastępca – Sandra Korycka

Skarbnik – Klaudia Wierzbicka