Biblioteka

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na ,,Najlepszego Czytelnika Roku 2018/2019”

 

Regulamin Konkursu Na Najlepszego

Czytelnika Organizowanego Przez Bibliotekę Szkolną.

 

Cele konkursu:

 

Promocja czytelnictwa.

Utrwalanie nawyku obcowania z książką.

Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów.

Zachęcanie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowych.

 

Zasady konkursu:

 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Czas trwania konkursu-cały rok szkolny 2018/2019.

Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek, dbałość czytelnika o wypożyczone książki oraz kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki.

 

Ogłoszenie wyników konkursu -14 czerwca 2019roku- na stronie szkoły, wręczenie nagród książkowych podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019.

 

Trzech najlepszych czytelników otrzyma nagrodę książkową.

Zostań najlepszym czytelnikiem w naszej szkole i oprócz

Niewątpliwej satysfakcji, zdobądź nagrodę.

 

 

 

 

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na „Najlepszego Czytelnika Roku 2017/2018

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA 
ORGANIZOWANEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ.

Cele konkursu:
Promocja czytelnictwa
Utrwalanie nawyku obcowania z książką
Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów
Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowych.

Zasady konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły
Czas trwania konkursu – cały rok szkolny 2017/2018
Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek, terminowość oddawania książek , dbałość czytelnika o wypożyczone książki oraz kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki.

Ogłoszenie wyników konkursu 15czerwca na stronie szkoły ,wręczenie nagród książkowych podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

Trzech najlepszych czytelników  otrzyma  nagrodę książkową . Zostań najlepszym czytelnikiem w naszej szkole i oprócz niewątpliwej satysfakcji, zdobądź nagrodę!!!

 

 

ATRAKCYJNA BIBLIOTEKA

                Ostatnio nasz szkolny księgozbiór został powiększony o kilkadziesiąt nowych pozycji, które mogą Was zainteresować. Planowane są kolejne zakupy za kilkanaście tysięcy złotych.

Zachęcamy do odwiedzenia biblioteki.

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN
 1. Prawo do korzystania z biblioteki mają wszyscy uczniowie i pracownicy tutejszej szkoły.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. W bibliotece obowiązuje cisza.
 4. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko w lokalu biblioteki.
 5. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni (5 na okres wakacji).
 6. Czytelnik powinien pamiętać, że książka wypożyczona z biblioteki jest własnością społeczną i należy ją szanować.
 7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 8. Za zniszczoną lub zgubioną książkę czytelnik obowiązany jest odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza i o wartości uwzględnionej z bibliotekarzem.
 9. Uczniowie są obowiązani przychodzić do biblioteki w miękkim obuwiu.
 10. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą być zwrócone do biblioteki przed ukończeniem szkoły.
 11. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 12. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: wypożyczając je do domu czytając lub przeglądając na miejscu, wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych.
 13. Z komputerów można korzystać za zgodą bibliotekarza.

   

   

   

   

   

   
Biblioteka szkolna pracuje w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w roku szkolnym.
Do ferii zimowych pozostało: 45 Days 21 Hours 44 Minutes 18 Seconds