Rada Rodziców

O lekach, marihuanie i dopalaczach – bez histerii – warto poczytać !!!


 

Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu.

       Radę Rodziców tworzą rodzice, opiekunowie prawni uczniów wszystkich klas liceum wybrani do tej funkcji na okres trwania nauki. W skład Rady Rodziców wchodzą:

  • Przewodniczący,
  • Wiceprzewodniczący,
  • Czterech członków,
  • Sekretarz,
  • Skarbnik,

Trzyosobowa Komisja Rewizyjna w składzie: przewodniczący i dwóch członków.

Rada współdziała z Panią Dyrektor Honoratą Dziwisz i Zastępcą Dyrektora Panią Bożeną Baryłą oraz z Radą Pedagogiczną, instytucjami, organizacjami i osobami powołanymi do realizacji szeroko pojętego procesu nauczania i wychowania młodzieży .

Celem działania Rady Rodziców jest wspierać, pomagać i wyróżniać najlepszych uczniów. Zebrania ustalane są raz w miesiącu lub częściej w zależności od potrzeb szkoły. Rada gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców i darowizn, które przeznaczane są głównie na różnorodną pomoc finansową dla młodzieży. Zasięg działalności jest bardzo szeroki, ale czy będzie on jeszcze większy zależy od dobrej woli rodziców, opiekunów, przyjaciół szkoły i innych osób zainteresowanych wspieraniem Rady. Zgromadzone fundusze zawsze wracają do naszych dzieci.

     

      W imieniu Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im Jana Kochanowskiego w Zwoleniu serdecznie dziękuję za złożone deklaracje dotyczące wpłat na działalność Rady polegającą na aktywnym wspieraniu funkcjonowania naszej Szkoły.

      Jednocześnie gorąco apeluję do Państwa o rzetelne uiszczanie składek, zgodnie ze złożonym zobowiązaniem, ponieważ na podstawie zebranych deklaracji sporządzany jest Plan Wydatków Rady Rodziców .

       Tych Państwa, którzy jeszcze nie zadeklarowali wpłaty na Radę Rodziców, uprzejmie proszę o złożenie stosownego oświadczenia w Sekretariacie Liceum.

Iwona Paszkiewicz

Przewodnicząca

Rady Rodziców

Liceum Ogólnokształcącego w Zwoleniu


kontakt: radarodzicowzwolen@wp.pl

Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w Zwoleniu
nr konta bankowego:
BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU
nr 74 91570002 0000 0000 0101 0001