Rekrutacja

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół Licealnych w Zwoleniu na rok szkolny 2018/2019

 

 

  • Podanie (docx) (pdf)  – wydruk dwustronny (druk podania również do odbioru w sekretariacie szkoły).
  • Akt urodzenia (w dowolnej formie – może być kserokopia).
  • Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie: nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania).
  • Karta zdrowia z numerem PESEL (dostarczyć po przyjęciu do szkoły – 1 września).
  • Karta szczepień (dostarczyć po przyjęciu do szkoły – 1 września).
  • Bilans zdrowia (dostarczyć po przyjęciu do szkoły – 1 września).
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum.
  • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

WARUNKI, KRYTERIA I HARMONOGRAM REKRUTACJI ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ZWOLENIU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

TERMINARZ REKRUTACJI

 

 

 

 

Do ferii zimowych pozostało: 45 Days 21 Hours 44 Minutes 7 Seconds