Rekrutacja

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkól Licealnych w Zwoleniu na rok szkolny 2017/2018

 

 

  • Podanie – wydruk dwustronny (druk podania również do odbioru w sekretariacie szkoły)
  • Akt urodzenia
  • Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie: nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania)
  • Karta zdrowia z numerem PESEL (dostarczyć po przyjęciu do szkoły – 1 września)
  • Karta szczepień. (dostarczyć po przyjęciu do szkoły – 1 września)
  • Bilans zdrowia. Świadectwo ukończenia gimnazjum. (dostarczyć po przyjęciu do szkoły – 1 września)
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum.
  • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

WARUNKI, KRYTERIA I HARMONOGRAM REKRUTACJI ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ZWOLENIU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

TERMINARZ REKRUTACJI