„Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”

Drodzy rodzice przypominamy,  że Kuratorium Oświaty w Warszawie w ramach realizacji programu „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”, którego celem jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez przekazanie rodzicom i nauczycielom wiedzy przydatnej w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji, udostępnia webinaria na temat wsparcia potrzeb emocjonalnych i psychicznych dzieci oraz młodzieży, wspomagania w nauce, bezpieczeństwa w sieci i ochrony danych osobowych.

Webinary adresowane do rodziców (czas trwania ok. 40 min.)

  1. Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii.
  • Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online.
  • Młodzi użytkownicy internetu – wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku  w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy, a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie? 

Zachęcamy do zapoznania się.