Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych można składać w następujący sposób:

  • zeskanować i wysłać drogą mailową na adres: rekrutacja@liceum-zwolen.pl – wniosek do pobrania tutaj.
  • wysłać w formie listu Pocztą Polską na adres: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu 26-700 Zwoleń, ul. Żeromskiego 34
  • osobiście, wrzucając do specjalnej skrzynki umieszczonej przy wejściu do szkoły – adres powyżej.

Wszystkie wnioski powinny być uzupełnione i podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Przypominamy, że termin składania wniosków to: 15 czerwca – 10 lipca 2020