SZANOWNI MIESZKAŃCY! UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT!

Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zarząd Dróg i placówki oświatowe zostają zamknięte dla interesantów od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 30 marca 2020 roku.

W związku z bardzo dynamiczną sytuacją, związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonym stanem epidemicznym na terytorium kraju, Starosta Zwoleński zdecydował o zamknięciu budynku w Starostwa Powiatowego i jednostek podległych dla interesantów.

Zawieszona zostaje działalność wszystkich wydziałów Starostwa, w tym Wydziału Komunikacji i Transportu, Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Budownictwa i Architektury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Prosimy mieszkańców o załatwianie spraw drogą elektroniczną, drogą pocztową, poprzez e-PUAP lub przez platformę PeUP ( www.peup.pl).

W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki, przypadkach losowych itp. prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU:
Sekretariat: (48) 677 96 01
Wydział Komunikacji i Transportu: (48) 677 96 10
Wydział Budownictwa i Architektury: (48) 677 96 08
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami: (48) 677 96 31
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i ochrony Środowiska: (48) 677 96 03

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu: (48) 676 27 94
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: (48) 676 36 23
Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu: (48) 676 49 56

W związku z decyzją Starosty Zwoleńskiego, informujemy że:

  • Starostwo i jednostki podległe będą pracować w niepełnej obsadzie i realizować tylko najpilniejsze sprawy urzędowe,
  • Wszystkie Wydziały, które wydają decyzje administracyjne, zaświadczenia, wypisy z rejestr w czy inne pisma urzędowe nie będą przyjmowały interesantów
  • Wydział Komunikacji wstrzymuje rejestrację pojazd wo obsługę spraw związanych z prawami jazdy oraz transportu drogowego. Zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu można złożyć online za pomocą systemu e-administracji (e-PUAP)’
  • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami informuje, że istnieje możliwość składania wniosków poprzez platformę e-PUAP oraz przez stronę internetową pod adresem: http://zwolenpowiat.geoportal2.pl/
  •  Kasa Starostwa przy ul. Wł. Jagiełły 4 nie będzie przyjmować wpłat gotówkowych – wszelkie wpłaty będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pomocą przelewów elektronicznych.

Dane teleadresowe i adresy poczty e-mail poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zwoleniu i jednostek podległych znajdują się na stronie internetowej www.zwolenpowiat.pl w zakładce Starostwo i zakładce Jednostki powiatu.

W sprawach już zarejestrowanych, pisma i decyzje administracyjne będą wysłane tradycyjną pocztą na podane adresy korespondencyjne.

Dodatkowo w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, przy ul. Wł. Jagiełły 4 na parterze została ustawiona urna, do której należy wrzucać pilną korespondencję adresowaną do poszczególnych wydziałów.

Wszelkie niezbędne informacje oraz odpowiedzi na zapytania w danej sprawie można otrzymać, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Komunikat o zamknięciu urzędu-1 – kliknij