28 lutego 2020 roku uczniowie klasy 1cp uczestniczyli w warsztatach dla szkół Wydziału Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Mieli okazję wziąć udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Pierwszy z wykładów dotyczył krystalografii, uczniowie poznali m.in. podstawowe układy krystalograficzne, a także zjawiska takie jak polimorfizm, izotypia i izomorfizm. Na drugim z wykładów został zaprezentowany program ChemSketch, służący do tworzenia i modelowania 3D nawet bardzo złożonych cząsteczek. W laboratorium, podczas zajęć praktycznych, których głównym tematem były reakcje redoks, uczniowie, podzieleni w pary przeprowadzili wiele barwnych i widowiskowych eksperymentów.

Jan Włodarski