W tym roku nasi uczniowie już po raz czwarty odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Gródku. Grupa śpiewającej i  grającej młodzieży pod kierownictwem naszej szanownej i w pewnych aspektach niezastąpionej 😉 koleżanki Alicji Szewczyk przedstawiła program artystyczny – koncert kolęd i pastorałek. Część organizacyjną (tę mniej widoczną i efektowną ale nie mniej ważną i efektywną!) zawdzięczamy naszym pracowitym paniom Katarzynie Dypie i Annie Gałązkiewicz, które opiekują się szkolnym wolontariatem. Młodzież przygotowała także słodki poczęstunek dla mieszkańców. W podziękowaniu otrzymaliśmy dyplom i pamiątkowy obraz. Warto czasem zrobić coś bezinteresownie, tak z dobrego serca – satysfakcja gwarantowana!

J.A.