Informujemy, że mamy wolne miejsca w klasach pierwszych:

  • dla uczniów po gimnazjum – klasa humanistyczno-dziennikarska;
  • dla uczniów po szkole podstawowej – klasa politechniczno-ekonomiczna i medyczno-przyrodnicza.

Wnioski o przyjęcie do szkoły prosimy składać do 30 lipca 2019r. do godziny 12.00 ( budynek liceum – II piętro, sala nr 21).

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

Lp. Rodzaj czynności Termin
1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły. od 26 lipca (od godz. 8.00) do 30 lipca (do godz. 12.00) 2019 r.
2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne. do 16 sierpnia 2019r.
3. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informacje o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły. 19 sierpnia 2019 r. (godz. 12.00)
4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole przez kandydata poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 19 sierpnia 2019 r. (od godz. 1200)–27 sierpnia 2019 r. (do godz. 1600)
5. Podanie przez Komisje Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 28 sierpnia 2019 r. ( godz. 1000)
6. Poinformowanie przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc. 28 sierpnia 2019 r. do godz. 1200

Zapraszamy.