Zakończyła się już 16. edycja ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości, która w tym roku odbyła się 20 marca. Uczniowie „ Kochanowskiego” po raz pierwszy wzięli w niej udział.

Celem tego programu jest : przybliżenie młodzieży specyfiki wybranego przez nich zawodu, zdobycie wiedzy na temat kwalifikacji i predyspozycji niezbędnych do wykonywania danej profesji, czy zauważenie oraz zrozumienie związku między wykształceniem a karierą zawodową.

Firmy, jak i instytucje mają możliwość zdobycia uznania, budowania dobrych relacji z lokalną społecznością, pozyskiwania potencjalnych pracowników oraz partnerów biznesowych,

czy satysfakcji z pomocy młodym ludziom w podjęciu trafnej decyzji dotyczącej ich dalszego rozwoju.

W tym roku 100 uczniów przystąpiło do jednodniowych praktyk w 34 różnych instytucjach

i firmach.

Firmy uczestniczące 20 marca 2019 roku w Dniu Przedsiębiorczości:

 1. 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu,

 2. AMS Elektronik w Zwoleniu,

 3. Auto Szyby w Zwoleniu,

 4. Dom Pomocy Społecznej w Lipsku,

 5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu,

 6. Komenda Powiatowa Policji w Lipsku,

 7. Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu,

 8. Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu,

 9. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu,

 10. Napieraj i Synowie Specjalistyczna Praktyka Weterynaryjna w Radomiu,

 11. Poczta Polska S.A. Urząd Pocztowy w Zwoleniu,

 12. Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu,

 13. Powszechna Kasa Oszczędności BANK POLSKI SA Oddział 1 w Zwoleniu,

 14. Przedsiębiorstwo Robót Publicznych w Zwoleniu,

 15. Przemysław Włodarski Indywidualna praktyka lekarska w Zwoleniu,

 16. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Sycynie,

 17. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie,

 18. PulsVet Przychodnia Weterynaryjna w Pionkach,

 19. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku,

 20. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu,

 21. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zwoleniu,

 22. Starostwo Powiatowe w Zwoleniu,

 23. Studio fryzjersko-kosmetyczne w Zwoleniu,

 24. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Tczowie,

 25. Szpital Powiatowy w Kozienicach,

 26. Teatr Muzyczny w Lublinie,

 27. TOTALIZATOR SPORTOWY SP Z.O.O w Lipsku,

 28. Univet Przychodnia Weterynaryjna w Zwoleniu,

 29. Urząd Gminy w Tczowie,

 30. Urząd Miasta i Gminy Lipsko,

 31. Urząd Skarbowy w Lipsku,

 32. Zakład Konstrukcji Stalowych Sławomir Paciejewski w Zwoleniu,

 33. Zespół Szkół w Goździe,

 34. Zespół Szkół w Tczowie.

 

Więcej informacji na stronie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Kilka zdjęć  naszego ucznia Radka Suwały z praktyk w Teatrze Muzycznym w Lublinie.