O Józefie Piłsudskim

W dniu 4.03.2019 r. miał miejsce w naszej szkole wykład z prezentacją „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.” Józef Piłsudski jako Budowniczy Niepodległej Polski. Na temat postaci Józefa Piłsudskiego (1867-1935) mówił Profesor Grzegorz Majkowski z Akademii Marynarki Wojennej im. Obrońców Westerplatte w Gdyni, z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. W czasie wykładu został przybliżona droga życiowa i działalność polityczna Piłsudskiego jako jednego z Budowniczych II RP. Uczniowie poznali także głębię uczuć patriotycznych tego wielkiego Polaka, to jak wyrażał umiłowanie Ojczyzny w przemówieniach i różnych wypowiedziach okolicznościowych.

Szczególnie wymowne są następujące wypowiedzi Piłsudskiego:

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.”

„Ten tylko wart nazwy człowieka, który ma pewne przekonania i potrafi je bez względu na skutki wyznawać czynem”.

Myśli Józefa Piłsudskiego są w wielu wypadkach ciągle aktualne. Józef Piłsudski może być wzorem do naśladowania. Można uczyć się od niego poczucia odpowiedzialności za Ojczyznę, wierności przekonaniom i prawdziwie patriotycznej postawy.