Nieczęsto już dziś spotyka się takie zainteresowanie przedmiotem, by uczeń liceum chciał wziąć udział w olimpiadzie przedmiotowej. Różne są tego przyczyny, a najistotniejszą chyba przeciążenie materiałem szkolnym, który należy opanować w krótkim czasie trwania nauki w liceum: 2 lat i 8 miesięcy.

Cieszy tym bardziej umiłowanie przedmiotu , który do łatwych nie należy – historii.

Uczeń klasy I b Bartłomiej Szmit zdecydował się wziąć udział w XLV Olimpiadzie Historycznej w I etapie /szkolnym/, a po pomyślnym jego przebrnięciu, w II /okręgowym/ w Kielcach.

Na etapie szkolnym Bartłomiej wybrał dział : „Historia parlamentaryzmu w Polsce” i napisał pracę na temat: Rola parlamentaryzmu w procesie odbudowy państwowości polskiej po 1918 roku. Etap ten wymagał opanowania całości podstawy programowej liceum. Bartek poradził sobie z tym zadaniem znakomicie.

Etap okręgowy w Kielcach był dwuczęściowy: egzamin pisemny i ustny. W części pisemnej Bartek napisał pracę dotyczącą izby poselskiej polskiego parlamentu w latach 1468 -1793, zaś w ustnej odpowiadał na pytania dotyczące wojny stuletniej, sejmików ziemskich w Polsce i konstytucji marcowej 1921 r.

Spośród stu pięciu tegorocznych olimpijczyków Bartek jako jedyny był uczniem klasy pierwszej. Większość olimpijczyków była w klasie maturalnej.  Bartkowi gratulujemy szerokiej wiedzy, odwagi i wytrwałości w osiąganiu zamierzonego celu. Oczywiście spodziewamy się podjęcia wyzwania w następnym roku szkolnym.

Bogdan Bernat