Zbliżająca się 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości skłania do refleksji, ale i przyjrzeniu się niektórym ciekawym faktom towarzyszącym procesowi wyzwalania się naszych przodków z niewoli wewnętrznej – być może najdotkliwiej narzucanej przez zaborców. Z lekcji historii pamiętamy, że kilkakrotnie podejmowane były próby zrzucenia jarzma rozbiorów, np.: powstanie listopadowe 1830 r., powstanie styczniowe 1863 r., działania Wielkiej Emigracji… Na początku XX wieku w bezsilności, a może desperacji  powstawały organizacje spiskowe w 1908 r. we Lwowie Związek Walki Czynnej, zaś w 1910 r. Związek Strzelecki, w Krakowie z kolei pod koniec tego roku Towarzystwo „Strzelec”. Działalność Józefa Piłsudskiego, jego wyprawa z Legionami na Kielecczyznę nie przyniosła oczekiwanego efektu. Polacy obawiali się. Czego?

Próbę odpowiedzi na to pytanie daje Andrzej Chwalba w swojej najnowszej książce „Legiony polskie 1914 – 1918” , którą omówiłem na łamach „Forum Akademickiego” .

Zapraszam do lektury.

Bogdan Bernat

https://prenumeruj.forumakademickie.pl/recenzje/ochotnicza-banda/