W tym roku szkolnym uczniowie naszego Liceum uzyskali bardzo wysokie wyniki  nauczania.

Średnia ocen z przedmiotów nauczania wynosi 4,16, zaś z zachowania 5,21.

I tak:

I miejsce –  klasa Ic – 4,68 (średnia ocen) i 5,77 (zachowanie)

II miejsce – klasa Ia – 4,34 (średnia ocen) i 5,12 (zachowanie)

III miejsce – klasa IIa – 4,22 (średnia ocen) i 5,17 (zachowanie)

Ponadto:

  • 45 osób otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, czyli 25% uczniów naszej szkoły
  • 62 osoby uzyskało średnią z przedmiotów nauczania 4,5 i wyżej, czyli 34% uczniów naszej szkoły
  • 116 osób uzyskało średnią z przedmiotów nauczania 4,0 i wyżej, czyli 64% uczniów naszej szkoły

Gratulujemy!