3 maja 1791r. Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję. W dniu 27 kwietnia 2017r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu i Niepublicznego Gimnazjum przy LO zaprezentowali zaproszonym gościom oraz koleżankom i kolegom akademię przypominającą o tym ważnym wydarzeniu.

Prowadzący Klaudia Wziątek i Mateusz Chmurzyński wprowadzili widzów w patriotyczny nastrój. Pierwsza część miała charakter historyczny i tradycyjny, a druga – współczesny. Uczniowie naszej szkoły udowodnili, że młode pokolenie to świadomi obywatele, stąd w programie znalazły się  patriotyczne wiersze i piosenki. Swoją obecnością zaszczycili nas marszałkowie, szlachta i król, którzy zapoznali nas z postanowieniami pierwszej polskiej ustawy zasadniczej. Dialog matki z synem ukazał zainteresowanie wydarzeniem pośród dzieci i dorosłych.

Konstytucja 3 Maja to ważny dokument, który każdy z nas powinien znać, będąc świadomym obywatelem. Pamiętajmy, że zbliżają się ważne święta państwowe i warto w tym czasie wywiesić biało-czerwonę flagę.