Lista osób przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej politechniczno-ekonomicznej (A) lp. nazwisko i imię 1 Bednarczyk Bartłomiej 2 Bednarczyk Bartosz 3 Boniecki Nikodem 4...

Zobacz więcej